Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 3 – fotos Javier D’Elia

Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 3 – fotos Eventos Sport

Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 2 – fotos Javier D’Elia

Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 2 – fotos Eventos Sport

Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 1 – fotos Javier D’Elia

Taronja Games ’21

Taronja Games 2021 Dia 1 – fotos Eventos Sport

Semis Intermedio ’21

Semis Taronja Games 2021 – INTERMEDIO

Semis Scaled ’21

Semis Taronja Games 2021 – SCALED

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 3 – WOD 8 Finales

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 3 – WOD 7

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 2 – WOD 6

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 2 – WOD 5

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 2 – WOD 4

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 1 – WOD 2&3

Taronja Games ’20

Taronja Games 2020 Dia 1 – WOD 1

Menú